KEITA SHIMIZU

STUDIO

Maruyama Bldg. 2nd floor,
1-34-18 Kichijoji-Honcho, Musashinoshi, Tokyo, 180-0004 Japan
Map
tel & fax +81-422-90-3727
contact@keitashimizu.com