KEITA SHIMIZU

logo

(NEIGHBORS’、2017)

Logo for a group organized by Junichi Imada of Imada Ltd., Kazuhisa Komatsu of Case Ground and Keita Shimizu.